Tạm biệt Tôi của 2018

Nghĩ đi nghĩ lại, đặt bút lên rồi xuống, và mặc dù đã qua năm mới được 1 tuần rồi N vẫn quyết định phải hoàn thành xong cái note này vì mục tiêu trăm năm sau này sẽ nhìn lại xem mình đã đi được bao xa và viết được bao nhiêu. Hơn nữa năm 2018 với mình là một năm có nhiều chuyện … Continue reading Tạm biệt Tôi của 2018

“Listening” – How important it is in communication?

Phải nói là “lắng nghe” là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong giao tiếp. Việc biết cách lắng nghe trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong giao tiếp tại nơi làm việc sẽ giúp bản thân dễ dàng hoà nhập và đạt hiệu quả hơn trong công việc. Sau 1 thời gian đi làm, mình nhận ra những kỹ năng mềm rất … Continue reading “Listening” – How important it is in communication?